Other Blog Programming : สอน Other, ภาษา Other, เรียน Other
 

Blog :: Other

Blog ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นพื้นที่ที่ให้สมาชิกของทางเว็บไซต์สามารถเขียนบทความของตนเอง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สามารถกระทำได้ผ่านทาง URL blog.function.in.th
 • Top
 • Member
 
 • Mongkol Dek Chon
  การส่ง Fatal Errors ไปยัง Browser

  การใช้โมดูล CGI::Carp เราสามารถจำกัดข้อความ error ที่จะส่งไปยัง browser ได้แทนที่จะเก็บไว้ใน log file ซึ่งการแสดงข้อความ error บน browser จะเป็นประโยชน์ในการ debug โปรแกรมและจุดประสงค์อื่น ๆ เราลองไปดูวิธีการส่ง error ไปยังบราวเซอร์ด้วย CGI::Carp กันเลยครับ ตัวอย่างการส่งข้อความ error ทา.....

 • Mongkol Dek Chon
  Module CGI::Carp

  โมดูล Carp เป็นโมดูลที่อยู่ภายใน CGI module ซึ่งจะช่วยในการดักจับข้อความ error ต่าง ๆ ของ file cgi โดยมันจะให้ข้อมูลที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ error ได้ละเอียดขึ้น ในการใช้ CGI::Carp เราสามารถเก็บข้อความ error ไปยัง log file ได้ด้วย และเรายังสามารถส่งข้อความ error ไปยังบราวเซอร์ได้โดยตรง .....

 • Mongkol Dek Chon
  การส่งค่าระหว่าง Forms

  ความสามารถในการส่งค่าระหว่าง pages หรือ forms ภายใน application โดยใช้ CGI Module มีวิธีที่ง่ายมาก ในบทความ ก่อนหน้านี้ ผู้อ่านอาจจะเห็นวิธีการส่งค่า cookies ระหว่างฟอร์มไปแล้ว แต่ในบทความนี้ผมจะยกตัวอย่างการใช้ form ของมัน เองในการส่งค่าระหว่างกัน ในบทความก่อนหน้านี้ ผู้อ่านก็ได้เห็นตัว.....

 • Mongkol Dek Chon
  ตัวแปร Environment

  ตัวแปร Environment เป็นค่าที่ถูกกำหนดโดย environment ที่ทำการประมวลผล ในกรณีของ CGI script นั้น ตัวแปร environment จะถูกกำนหดโดย web server ที่ทำการประมวลผลอยู่ ตัวแปรเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบน CGI Scritp ในรูปแบบของ %ENV hash ตัวอย่าง การเรียกดูตัวแปร Environment #!/usr/bin/pe.....

 • Mongkol Dek Chon
  การกำหนด Secure Flag ให้กับ Cookies

  การกำหนด secure flag ในคุกกี้เป็นการกำหนดว่า cookie สามารถอ่านค่าได้เฉพาะการเชื่อมต่อบน SSL (โดยใช้ HTTPS) หรือไม่ ซึ่งเป็นประโยชน์มากถ้าคุกกี้ของเราจะถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัว เราสามารถกำหนด secure flag อีก argument หนึ่งภายในฟังก์ชัน cookie ได้ดังนี้ cookie(-name => 'cookiena.....

 • Mongkol Dek Chon
  การสร้าง Cookies หลาย ๆ ตัว

  ผู้อ่านอาจจะพบว่าคุกกี้เพียงตัวเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับ application ของเรา ในกรณีนี้ เราสามารถแก้ปัญหาได้สองวิธีคือ 1. เราสามารถสร้าง Cookies หลาย ๆ ตัว ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับ cookies ที่มีขนาดเล็กเท่านั้น แต่จำไว้ว่ามันจำกัดเพียง 20 คุกกี้ต่อ domain เท่านั้นและ 2. ถ้า application มีจำนวนคุกกี้มา.....

 • Mongkol Dek Chon
  การกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยใช้ CGI Module

  ในบทความก่อนเป็นตัวอย่างการกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยไม่ใช้ CGI Module ซึ่งผู้อ่านจะเห็นว่ามันยุ่งยากมาก ไหนจะต้องกำหนดรูปแบบวันที่ให้ถูกต้อง ถ้ากำหนดผิดพลาดก็จะทำให้การกำหนด Expiration ผิดพลาดเช่นกัน ดังนั้นผมจึง ยกตัวอย่างการกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยใช้ CGI Module เพื่อใช้เ.....

 • Mongkol Dek Chon
  การกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยใช้ CGI Module

  ในบทความก่อนเป็นตัวอย่างการกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยไม่ใช้ CGI Module ซึ่งผู้อ่านจะเห็นว่ามันยุ่งยากมาก ไหนจะต้องกำหนดรูปแบบวันที่ให้ถูกต้อง ถ้ากำหนดผิดพลาดก็จะทำให้การกำหนด Expiration ผิดพลาดเช่นกัน ดังนั้นผมจึงยกตัวอย่างการกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยใช้ CGI Module เพื่อใช้เป.....

 
 
Login with Facebook