HTML & CSS Blog Programming : สอน HTML & CSS, ภาษา HTML & CSS, เรียน HTML & CSS
 

Blog :: HTML & CSS

Blog ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นพื้นที่ที่ให้สมาชิกของทางเว็บไซต์สามารถเขียนบทความของตนเอง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สามารถกระทำได้ผ่านทาง URL blog.function.in.th
 • Top
 • Member
 
 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML & CSS
  • เมื่อ 3 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที
  HTML Lists

  การกำหนด List ของเอกสาร HTML นั้นแบ่งออกเป็น ordered list และ unordered list ซึ่งทั้งสองแบบนี้มีความแตก ต่างกันตรงที่แบบ ordered list นั้นจะมีหมายเลขหรืออักขระในการแสดงลำดับของรายการ แต่ unordered list นั้นจะแสดงเป็น สัญลักษณ์แทน Unordered Lists unordered list นั้นเป็น list ของรายการ.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML & CSS
  • เมื่อ 2 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 28 นาที
  HTML Images

  ในเอกสาร HTML นั้นเราสามารถสั่งให้แสดงรูปภาพได้โดยใช้แท็ก <img> ซึ่งแท็ก <img> นี้เป็นแท็กว่าง ซึ่งหมาย ความว่ามันสามารถมีได้แต่ attribute เท่านั้นไม่สามารถมี element (หรือแท็ก) ใด ๆ อยู่ในแท็ก <img> ได้ และมันจะไม่มีการปิด แท็ก ซึ่งเราจะต้องทำการปิดแท็กในแท็กเปิดเลย ใน.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML & CSS
  • เมื่อ 1 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที
  HTML Tables

  การสร้างตารางให้กับเอกสาร HTML นั้นจะต้องด้วยแท็ก <table> ซึ่งภายในแท็ก <table> จะแบ่งออกเป็นแถว (rows) โดยการใช้แท็ก <tr> และในแต่ละแถวก็ประกอบไปด้วยคอลัมน์ต่าง ๆ (cols) โดยการใช้แท็ก <td> ซึ่งภายในคอลัมน์นั้นก็สามารถมีเนื้อหาอื่น ๆ หรือ element อื่น ๆ ได้เช่น text, ima.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML & CSS
  • เมื่อ 1 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 8 นาที
  HTML Links

  HTML Links ก็คือการเชื่อมโยงจากหน้าเว็บเราไปยังที่ต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า Hyperlinks หรือทำการเชื่อมโยง (link) ภายในเอกสารของเราเองหรือเรียกว่า Anchors ซึ่งการสร้างลิงค์ของเอกสาร HTML ทั้งสองแบบนั้นจะสร้างโดยแท็ก <a> เหมือนกัน An HTML Link รูปแบบการกำหนดการลิงค์ Link text แท.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML & CSS
  • เมื่อ 13 กรกฎาคม 2013 เวลา 16 นาฬิกา 44 นาที
  HTML Paragraphs

  เอกสาร HTML จะถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ตาม Paragraph ซึ่งเราจะกำหนด paragraph ให้กับเอกสาร HTML ได้โดยใช้ <p> tag เช่น <p>This is a paragraph</p> <p>This is a another paragraph</p> โปรแกรม Browser ต่าง ๆ จะทำการเว้นบรรทัดให้ทันทีเมื่อเจอ <p> tag ทั้งก่อ.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML & CSS
  • เมื่อ 13 กรกฎาคม 2013 เวลา 16 นาฬิกา 44 นาที
  HTML Text Formatting

  Text Formatting ก็คือการจัดรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเนื้อหาที่เป็นข้อความของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัวหนาโดยการกำหนดแท็ก <b> การใช้ตัวเอียงโดยกำหนดแท็ก <i> และใช้เส้นใต้โดยกำหนดแท็ก <u> เป็นต้น เราลองไปดูรูปแบบต่าง ๆ ของข้อความบางส่วนกันเลยครับ This text is bold This text .....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML & CSS
  • เมื่อ 13 กรกฎาคม 2013 เวลา 16 นาฬิกา 43 นาที
  HTML Heading

  Heading (คือการเน้นคำต่าง ๆ เช่นการเน้นหัวเรื่องเพื่อให้เป็นจุดสนใจของผู้ชมเว็บเพจ) ก็เป็นอีกส่วนที่มีความสำคัญกับเอกสาร HTML โดยเราสามารถใช้แท็ก heading ได้ตั้งแต่ ถึง แต่ละแท็กนั้นจะมีความแตกต่างกันไป โดยที่ จะมีขนาด heading ที่ใหญ่ที่สุด และ จะมีขนาด heading ที่เล็กที.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML & CSS
  • เมื่อ 13 กรกฎาคม 2013 เวลา 16 นาฬิกา 43 นาที
  HTML Attributes

  Attributes ก็คือส่วนที่อยู่ภายใน elements แต่ละ elements ซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถกำหนดข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ HTML elements ได้ ซึ่งกฏของ HTML Attributes มีดังนี้ - HTML elements สามารถมี attribute ได้ - Attribute จะเป็นการกำหนดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ element - Attribute จะต้องถูกกำหนดใ.....

 
 
Login with Facebook