Blog Programming : HTML & CSS, JavaScript & jQuery, PHP, Java, .NET, Basic, Android, iOS, Windows Phone, SQL, XML, Linux, API, CMS, Other
 

Blog :: All

Blog ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นพื้นที่ที่ให้สมาชิกของทางเว็บไซต์สามารถเขียนบทความของตนเอง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สามารถกระทำได้ผ่านทาง URL blog.function.in.th
 • Top
 • Member
 
 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML & CSS
  • เมื่อ 12 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 31 นาที
  การเว้นบรรทัดในเอกสาร HTML ด้วยแท็ก br

  ในบทความนี้ผมจะแนะนำถึงการขึ้นบรรทัดใหม่ในเอกสาร HTML โดยใช้แท็ก br ซึ่งในการใช้แท็กนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้แท็กปิดเหมือนแท็กอื่น ๆ เนื่องจากแท็กนี้เป็นแท็กเดี่ยวที่เป็นแท็กปิดในตัวของมันเองครับ เราไปลองดูการใช้งานกันเลย ตัวอย่างการใช้งานแท็ก br เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ <p>เราจะทำการขึ.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML & CSS
  • เมื่อ 11 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 34 นาที
  การใช้แท็ก marquee กับการเคลื่อนที่ของตัวอักษร

  ในบทความนี้ผมจะแนะนำการกำหนดให้ตัวอักษรเคลื่อนที่ โดยการใช้แท็ก marquee โดยที่เราสามารถกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของข้อความได้ รวมไปถึงกำหนดความเร็วของมันได้อีกด้วย เราลองไปดูตัวอย่างกันเลยครับ ตัวอย่างการใช้แท็ก marquee <marquee scrolldelay='100' direction='right'>.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML & CSS
  • เมื่อ 11 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 34 นาที
  การกำหนดรูปแบบ Font ในเอกสาร HTML

  ในบทความนี้เรามาดูวิธีการกำหนดรูปแบบตัวอักษรกันครับ ไม่ว่าจะเป็น font ที่จะใช้ ขนาดของตัวอักษร รวมไปถึงสีของตัวอักษระด้วย เราลองไปดูตัวอย่างกันเลยครับ ตัวอย่างการกำหนดรูปแบบตัวอักษร <font face="arial, tahoma" size="12" color="blue">การกำหนดตัวอักษรแ.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML & CSS
  • เมื่อ 11 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 33 นาที
  การจัดตำแหน่งข้อความด้วย Align

  ในบทความนี้ผมจะแนะนำถึงวิธีการจัดตำแหน่งข้อความด้วย attribute "align" ซึ่งการใช้ attribute นี้ในการจัดตำแหน่งข้อความในเอกสาร HTML นั้นสามารถใช้กับหลาย ๆ แท็กได้ เราลองไปดูตัวอย่างคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งกันเลยครับ ตัวอย่างการจัดตำแหน่งข้อความในแท็ก <p> <p align=.....

 • Mongkol Dek Chon
  • Mongkol Dek Chon
  • on PHP
  • เมื่อ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 28 นาที
  การแสดงผลค่าที่ส่งมาจากฟอร์มโดยใช้ param()

  ในบทความนี้จะนำตัวอย่างการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ส่งมาจากฟอร์ม (อาจจะถูกส่งมาแบบ query string หรือ GET ก็ได้) ซึ่งในตัวอย่างนี้เป็นการส่งข้อมูลแบบ POST โดยใช้ฟังก์ชัน param() ตัวอย่างการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ส่งมาจากฟอร์ม #!/usr/bin/perl -T; use strict; use CGI qw/:standard/; print head.....

 • Mongkol Dek Chon
  • Mongkol Dek Chon
  • on PHP
  • เมื่อ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 28 นาที
  Dynamic Pages และการสร้าง Forms

  แท็กฟอร์มก็เป็นแท็กหนึ่งที่มีใน function ของ CGI module ซึ่งประกอบไปด้วยแท็กเปิดและปิด form โค้ดสำหรับสร้าง text fields และ แท็ก input อื่น ๆ รวมไปถึงโค้ดสำหรับสร้างปุ่มด้วย ซึ่งการเรียกใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ก็เหมือนกับการเรียกใช้งานฟังก์ชัน HTML ต่าง ๆ ตัวย่างการสร้างฟอร์มโดยใช้ CGI Mod.....

 • Mongkol Dek Chon
  • Mongkol Dek Chon
  • on PHP
  • เมื่อ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 27 นาที
  HTML Shortcuts ใน CGI Module

  ฟังก์ชัน HTML ภายใน CGI module จะช่วยให้ประหยัดเวลาและช่วยให้การเขียนโค้ดนั้นดูแล้วสะอาดตามากยิ่งขึ้น โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้สัญลักษณ์เปิดปิดแท็กในอิลิเมนต์ HTML แต่เราจะใช้ฟังก์ชันของ CGI module แทนครับ แท็กต่าง ๆ ใน HTML เวอร์ชัน 3 และ 4 จะสามารถใช้งานได้ในฟังก์ชัน CGI module นี้ ซึ่.....

 • Mongkol Dek Chon
  • Mongkol Dek Chon
  • on PHP
  • เมื่อ 9 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 16 นาที
  การเขียน Script ในรูปแบบ Object-oriented

  ในการเขียน CGI Script แบบ object-oriented นั้นเราจะต้องทำการสร้างตัวแทนของคลาสนั้น ๆ ด้วยการ new CGI object ขึ้นมา ซึ่งในการเขียนโปรแกรมแบบนี้หมายความว่าเราสามารถใช้ CGI objects หลาย ๆ ตัวภายใน program ของเราได้ การเขียน Script แบบ Object-oriented #!/usr/bin/perl -T use strict; use CG.....

 
 
Login with Facebook