Blog Programming : HTML & CSS, JavaScript & jQuery, PHP, Java, .NET, Basic, Android, iOS, Windows Phone, SQL, XML, Linux, API, CMS, Other
 

Blog :: All

Blog ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นพื้นที่ที่ให้สมาชิกของทางเว็บไซต์สามารถเขียนบทความของตนเอง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สามารถกระทำได้ผ่านทาง URL blog.function.in.th
 • Top
 • Member
 
 • Mongkol Dek Chon
  การกำหนด Secure Flag ให้กับ Cookies

  การกำหนด secure flag ในคุกกี้เป็นการกำหนดว่า cookie สามารถอ่านค่าได้เฉพาะการเชื่อมต่อบน SSL (โดยใช้ HTTPS) หรือไม่ ซึ่งเป็นประโยชน์มากถ้าคุกกี้ของเราจะถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัว เราสามารถกำหนด secure flag อีก argument หนึ่งภายในฟังก์ชัน cookie ได้ดังนี้ cookie(-name => 'cookiena.....

 • Mongkol Dek Chon
  การสร้าง Cookies หลาย ๆ ตัว

  ผู้อ่านอาจจะพบว่าคุกกี้เพียงตัวเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับ application ของเรา ในกรณีนี้ เราสามารถแก้ปัญหาได้สองวิธีคือ 1. เราสามารถสร้าง Cookies หลาย ๆ ตัว ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับ cookies ที่มีขนาดเล็กเท่านั้น แต่จำไว้ว่ามันจำกัดเพียง 20 คุกกี้ต่อ domain เท่านั้นและ 2. ถ้า application มีจำนวนคุกกี้มา.....

 • Mongkol Dek Chon
  การกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยใช้ CGI Module

  ในบทความก่อนเป็นตัวอย่างการกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยไม่ใช้ CGI Module ซึ่งผู้อ่านจะเห็นว่ามันยุ่งยากมาก ไหนจะต้องกำหนดรูปแบบวันที่ให้ถูกต้อง ถ้ากำหนดผิดพลาดก็จะทำให้การกำหนด Expiration ผิดพลาดเช่นกัน ดังนั้นผมจึง ยกตัวอย่างการกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยใช้ CGI Module เพื่อใช้เ.....

 • Mongkol Dek Chon
  การกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยใช้ CGI Module

  ในบทความก่อนเป็นตัวอย่างการกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยไม่ใช้ CGI Module ซึ่งผู้อ่านจะเห็นว่ามันยุ่งยากมาก ไหนจะต้องกำหนดรูปแบบวันที่ให้ถูกต้อง ถ้ากำหนดผิดพลาดก็จะทำให้การกำหนด Expiration ผิดพลาดเช่นกัน ดังนั้นผมจึงยกตัวอย่างการกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยใช้ CGI Module เพื่อใช้เป.....

 • Mongkol Dek Chon
  การกำหนด Expiration ของ Cookies โดยไม่ใช้ CGI Moudule

  เนื่องจากถ้าเราไม่กำหนดระยะเวลาหมดอายุให้กับ Cookies มันจะทำการลบตัวเองเมื่อเราปิด Browser ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ Cookies ยังมีค่าอยู่ถึงแม้จะปิด Browser แล้วก็ตาม เราจะต้องกำหนด Expiration ให้กับ Cookies ด้วย ดังนั้นในบทความนี้ผมจะยกตัวอย่างการกำหนด Expiration โดยไม่ใช้ CGI Module เราไปเริ่มก.....

 • Mongkol Dek Chon
  การแสดงผล Cookies

  หลังจากเราได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Cookies กันเรียบร้อยแล้วทั้งวิธีที่ใช้ CGI Module และวิธีที่ไม่ได้ใช้ CGI module มาในบทความนี้ผมขอเสนอวิธีการเรียกดูค่าของ Cookies ที่เราได้ทำการกำหนดไป เราไปดูการใช้งานกันเลยครับ ตัวอย่างการเรียกดูค่าของ Cookies #!/usr/bin/perl -T use strict; use CGI.....

 • Mongkol Dek Chon
  การสร้าง Cookies โดยใช้ CGI Module

  ในบทความก่อนผมได้ยกตัวอย่างการสร้าง Cookies โดยไม่ใช้ CGI Module ไปแล้ว ผมขอบอกตรงนี้เลยครับว่า ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร เพื่อให้การสร้างคุกกี้ง่ายขึ้น ผมขอแนะนำให้ใช้ CGI module กันดีกว่าครับ เราไปดูตัวอย่างกันเลย ตัวอย่างการสร้าง Cookies โดย CGI module #!/usr/bin/perl -T use strict; u.....

 • Mongkol Dek Chon
  ตัวอย่างการสร้าง Cookies โดยไม่ใช้ CGI module

  เมื่อเราทำความรู้จักการ Cookies ไปแล้ว ในบทความนี้เรามาดูวิธีการ Set ค่าให้กับ Cookies แบบธรรมดากันดีกว่าครับ (แบบธรรมดาก็คือไม่ใช้ CGI module) เราไปเริ่มกันเลยครับ ตัวอย่างการกำหนด Cookies #!/usr/bin/perl -T use strict; print "Content-type: text/html\n"; print "Set-Co.....

 
 
Login with Facebook